χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
RO εργοστάσιο επεξεργασίας νερού
Υφαλμυρό εργοστάσιο επεξεργασίας νερού
Εργοστάσιο επεξεργασίας νερού EDI
Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης νερού της θάλασσας
Δύο επιπέδων σύστημα αντίστροφης όσμωσης
Ultrafiltration κατεργασία ύδατος συστημάτων
Κατεργασία ύδατος φίλτρων πολυμέσων
Μαγνητικό αποσκληρυντικό νερού
Εξοπλισμός επεξεργασίας απόβλητου ύδατος
Υπεριώδης UV αποστειρωτής
κινητή γεννήτρια όζοντος
Εξαρτήματα κατεργασίας ύδατος